Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Esta Política està orientada a informar totes les persones usuàries de les instal·lacions d’Aena, així com els usuaris del nostre web corporatiu.

Quin és l’objecte d’este document?

L’objecte d’este document és informar-te dels tractaments de les teues dades personals, d’acord amb la normativa de protecció de dades personals, concretament el Reglament (UE) 679/2016 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’estes dades (RGPD).

Qui és el responsable d’estos tractaments?

Dades de contacte del responsable del tractament:
Aena SME, S.A.
Adreça: Peonías, 12. 28042, Madrid.
CIF A86212420
Registre Mercantil de Madrid, tom 28.806, foli 211, secció 8, full M-518648.
Telèfon de contacte: (+34) 91 321 10 00
Dades de contacte del delegat de protecció de dades:
dpd@aena.es

Quins tipus de dades es tracten?

Els tipus de dades personals teues que tractem són les següents:

 • Dades identificatives, de contacte, imatge, veu (gravacions telefòniques).
 • Dades econòmiques (mitjans de pagament).
 • Dades de salut (en cas de rebre atenció mèdica, PMR).
 • Dades del vehicle (per a gestió del pàrquing).
 • Dades del vol.
 • Dades de circumstàncies socials (targetes de fidelització amb companyies, dades de la queixa o reclamació).

Per a què tractem les teues dades personals?

Les dades personals que ens has facilitat o ens hages de facilitar en el moment de començar la teua relació laboral amb Aena SME, SA i aquelles que es puguen arreplegar o generar al llarg d’eixa relació seran tractades de manera automatitzada i no automatitzada per Aena SME, SA, per a les finalitats que es detallen a continuació:

 • Videovigilància per a la seguretat de les instal·lacions.
 • En cas que tinga la categoria d’autoritat, les seues dades es tractaran per a prestar-li assistència i per a la prestació de servicis a autoritats: gestió de visites, gestió sales autoritats, registre i manteniment contactes institucionals.
 • Gestió de servicis prestats a l’usuari: accés i facturació de servicis, usuaris de sales VIP, usuaris d’Aena Club Client, usuaris de Venta de Publicacions, servici Wi-Fi.
 • Enviament de comunicacions comercials, si escau.
 • Gestió d'usuaris de l'aeroport: visites, consignes.
 • Gestió del servici a persones amb mobilitat reduïda (PMR).
 • Si escau, gravacions de les telefonades a determinats telèfons d’Aena (operatives, investigació d’incidents, emergències).
 • Gestió del servici de pàrquing: control d’entrada i eixida (targetes) i control d’abonats (si escau) i facturació del servici.
 • Control i gestió del pas per filtres de seguretat dels passatgers cap a la zona d’embarcament i servici VIP Fast Lane (si escau).
 • Gestió i control de la prestació d’assistència mèdica (en cas de ser atés pel servici mèdic aeroportuari).
 • Gestió, control i tramitació de les reclamacions, queixes i denúncies remeses a Aena (si escau).
 • Defensa jurídica i assessorament en matèria jurídica: en els casos en què siga part d’un expedient jurídic d’Aena.
 • Gestió, control i tramitació dels exercicis de dret en matèria de protecció (si escau).
 • Gestió d’objectes perduts, en custòdia i de la seua transmissió patrimonial.
 • Finalitats estadístiques.
 • Registre d’entrada/eixida de documentació i arxivament d’esta (en cas que es presente o siga part de la documentació).

Així mateix, i respecte als servicis oferits pel web d’Aena:

 • Quant als mitjans de contacte facilitats a través del nostre lloc web, la finalitat és atendre les peticions de contacte, servicis, informació, dubtes, suggeriments o reclamacions de qualsevol índole que ens puga fer arribar a través dels mitjans de contacte facilitats.
 • Quant a la secció Aena Ocupació, la finalitat és gestionar les sol·licituds d'ocupació i la informació que ens facilite a través del nostre lloc web, relacionada amb els processos de selecció que s'estiguen duent a terme dins del Grup Aena.
 • Respecte al nostre Club Client, la finalitat és informar-li dels avantatges que pot obtindre com a membre del Club, així com comunicar-li informació precisa i actualitzada sobre descomptes, promocions, ofertes i avantatges de servicis propis que Aena proveïx sobre productes VIP, pàrquing, vols, i altres servicis propis de la gestió aeroportuària d’Aena. D'acord amb els Termes i les Condicions generals que regulen el servici d'Aena Club Client, l’enviament de comunicacions amb informació referent als esmentats descomptes, promocions, ofertes, novetats i avantatges en servicis propis d'Aena és un requisit necessari per a la subscripció del contracte entre vosté, com a membre i usuari registrat del Club, i Aena, i per a tindre accés als avantatges esmentats. Per tant, la sol·licitud de baixa de les comunicacions esmentades implicarà la seua baixa com a membre del club, ja que no li podrem informar dels avantatges que són aplicables en cada moment als servicis oferts a través del Club. Si no vol rebre estes comunicacions, podrà sol·licitar-ne la baixa com a membre del club, en qualsevol moment, mitjançant els canals habilitats per a fer-ho.

  Alhora, en relació amb el nostre Club Client, i si ens autoritza, la finalitat és enviar-li comunicacions comercials i publicitàries per via electrònica, com promocions i cupons de descompte de les botigues de l'Aeroport d'Aena o de tercers sobre els àmbits o sectors següents: automoció i lloguer de vehicles, oci, agències de viatges, turisme, transport, companyies aèries, restauració, sector tèxtil, moda, bellesa i cosmètica, financer i assegurador, premsa i revistes, joc i apostes (comunicacions de tercers).

  Per a l'accés a este servici, Aena oferix la possibilitat de baixar l'aplicació mòbil (app) al dispositiu per a procedir al registre i gestió del servici.

  En el cas que vosté haja habilitat els servicis de localització (opció de configuració del seu dispositiu), Aena recopilarà la informació sobre punts d'accés Wi-Fi o aquella relativa a la seua latitud i longitud, a fi que esta informació ens ajude a mostrar la seua ubicació per a poder facilitar-li els nostres servicis.

  Els membres de Club Client podran utilitzar els servicis següents:

  1. Pagament per mòbil. Li informem que Aena emmagatzemarà els últims quatre dígits de la seua targeta de crèdit per a identificar la targeta emprada per al pagament del servici contractat.

   En el cas de la utilització del servici de pàrquing, s'emmagatzemarà el número de matrícula del seu cotxe per tal d'establir el període de temps que ha utilitzat els servicis de pàrquing i poder facturar-los.

   En cas que pague a través del dispositiu mòbil l'accés a una de les sales VIP gestionades per Aena, es recollirà el seu DNI a l'efecte d'identificació.

   En cas que el soci associe el pagament realitzat a través de la nostra aplicació mòbil a la seua condició de membre del Club Client, l'informem que Aena tractarà la informació obtinguda per a realitzar un perfil comercial com a soci del Club Client, la segmentació dels clients que formen part del Club, l’enviament d’ofertes comercials personalitzades i la millora de la seua experiència com a usuari de la nostra aplicació mòbil.

  2. Pagament per matrícula. És un nou sistema de gestió i pagament d'estades al pàrquing que oferix Aena, servici per al qual es tractaran les dades de la matrícula del vehicle i les dades de la targeta de crèdit que l'usuari ha facilitat en el seu perfil de client del Club Aena.

   El servici de Pagament per matrícula consistix en la lectura i la identificació de la matrícula del vehicle a l'entrada i l'eixida del pàrquing, per la qual cosa no caldrà l'emissió d'un tiquet per a l'entrada i l'eixida. Una vegada s'accedix al pàrquing, el lector reconeixerà la seua matrícula registrada, que estarà associada a l'usuari amb el servici de Pagament per matrícula activat; d'esta manera, se li obrirà automàticament la barrera i podrà entrar i estacionar el vehicle. Este servici només és apte per a vehicles, de manera que les motocicletes queden excloses d'utilitzar el sistema de Pagament per matrícula atesa la complexitat de lectura de les seues matrícules.

   Per a beneficiar-se dels descomptes del Club, haurà d'escanejar la targeta d'embarcament de retorn perquè es calcule el nou import i es guarde automàticament.

 • Respecte a la venda de publicacions, la finalitat és gestionar les comandes que realitze a través de la Tenda de Publicacions. Alhora, i si vosté ens autoritza, volem informar-lo dels avantatges que pot obtindre, així com comunicar-li informació del seu interés en relació amb els servicis que Aena proveïx sobre venda de publicacions. Així mateix, també li volem enviar comunicacions comercials i publicitàries per via electrònica, com ara promocions i cupons de descompte en dates puntuals, com el Dia del Llibre, la Fira del Llibre, el Black Friday, entre d'altres.
 • Respecte a la reserva de pàrquings d'Aena, la finalitat és gestionar la reserva de la plaça d'aparcament que vosté realitze a través del nostre lloc web, així com comunicar-li informació del seu interés. Alhora, i si vosté ens autoritza, enviar-li comunicacions comercials i publicitàries per via electrònica, com ara butlletins amb informació d'interés per al passatger, promocions i cupons de descompte de les tendes de l'aeroport d'Aena o de tercers sobre els àmbits o sectors següents: automoció i lloguer de vehicles, oci, agències de viatges, turisme, transport, companyies aèries, restauració, sector tèxtil, moda, bellesa i cosmètica, financer i assegurador, premsa i revistes, joc i apostes.
 • Respecte als servicis VIP dels aeroports, la finalitat és gestionar les seues compres d'accés a les sales VIP que vosté realitze a través del nostre lloc web, així com comunicar-li informació del seu interés. Alhora, i si vosté ens autoritza, enviar-li comunicacions comercials i publicitàries per via electrònica, com ara butlletins amb informació d'interés per al passatger, promocions i cupons de descompte de les tendes de l'aeroport d'Aena o de tercers sobre els àmbits o sectors següents: automoció i lloguer de vehicles, oci, agències de viatges, turisme, transport, companyies aèries, restauració, sector tèxtil, moda, bellesa i cosmètica, financer i assegurador, premsa i revistes, joc i apostes.

  Els usuaris dels servicis VIP podran utilitzar, així mateix, el dret d’accés prioritari —Fast Lane—-, també denominat “carril ràpid” o “d’accés preferent” a través del qual accediran de manera preferent al control de seguretat dels filtres ja existents. La finalitat del tractament és gestionar l’adquisició del dret d’accés prioritari que vosté realitze a través del nostre lloc web, així com comunicar-li informació del seu interés.

 • Respecte als servicis de PMR, li informem que les dades que ens facilite a través del formulari disposat a este efecte en el lloc web d'Aena tindran com a finalitat gestionar el servici que sol·licita d'assistència a persones amb mobilitat reduïda, així com la realització d'una enquesta de satisfacció per a la millora del servici.
 • Respecte al Blog de Responsabilitat Corporativa, la finalitat és gestionar la subscripció per a rebre informació per correu electrònic sobre notícies del blog, butlletí informatiu o newsletter, projectes i iniciatives de l'àrea de Responsabilitat Social Corporativa d'Aena.

En què es basa el tractament de les teues dades?

Les teues dades personals es tracten sobre les bases següents:

Obligació legal:

 • Defensa jurídica i assessorament en matèria jurídica.
 • Gestió d'autoritats.
 • Control i gestió del pas per filtres de seguretat dels passatgers cap a la zona d’embarcament.
 • Gestió, control i tramitació dels exercicis de dret en matèria de protecció.
 • Defensa jurídica i assessorament en matèria jurídica: En els casos en què siga part d’un expedient jurídic d’Aena.
 • Registre d’entrada/eixida de documentació i arxivament d’esta.

Interés legítim i interés públic:

 • Videovigilància per a la seguretat de les instal·lacions.

Execució d’un contracte:

 • Gestió de servicis prestats a l’usuari.
 • Gestió d'usuaris de l'aeroport: consignes.
 • Gestió del servici a persones amb mobilitat reduïda (PMR).
 • Gravacions de les telefonades a determinats telèfons d’Aena (operatives, investigació d’incidents).
 • Gestió del servici de pàrquing: control d’entrada i eixida (targetes) i control d’abonats (si escau) i facturació del servici.
 • Servicis VIP i dret d’accés prioritari —Fast Lane.

Interés vital:

 • Gravacions de les telefonades a determinats telèfons d’Aena (emergències).
 • Gestió i control de la prestació d’assistència mèdica (en cas de ser atés pel servici mèdic aeroportuari i no estar en condicions de prestar el consentiment).

Consentiment exprés:

 • Enviament de comunicacions comercials.
 • Gestió d'usuaris de l'aeroport: visites.
 • Gestió i control de la prestació d’assistència mèdica (en cas de ser atés pel servici mèdic aeroportuari).
 • Gestió, control i tramitació de les reclamacions, queixes i denúncies remeses a Aena.
 • Gestió d’objectes perduts, en custòdia i de la seua transmissió patrimonial.
 • Finalitats estadístiques.

Tens dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecte la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seua retirada.

Durant quant de temps conservarem les teues dades?

Les teues dades es conservaran durant el temps necessari per a complir la finalitat per a la qual han sigut obtingudes.

Posteriorment, es conservaran durant el temps en què puguen sorgir reclamacions i responsabilitats derivades del tractament de les dades al si de la finalitat per a la qual s'han arreplegat.

A qui es comuniquen les teues dades?

Les comunicacions previstes són les que es presenten a continuació:

 • A entitats implicades en procediments administratius i judicials (si escau).
 • Jutjats i tribunals (si escau).
 • A forces i cossos de seguretat i autoritats duaneres (per a compliment d’obligacions legals).
 • Al teu banc o caixa per al pagament dels servicis prestats.
 • Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA), per a actuacions inspectores.
 • A la teua companyia aèria, en el moment del pas pels filtres de seguretat cap a la porta d’embarcament.
 • A altres entitats implicades en la tramitació de la teua reclamació o queixa.
 • Així com a les persones, entitats o autoritats que ho puguen requerir per imperatiu legal.

Quines mesures de seguretat es garantixen sobre les teues dades?

Aena SME, SA, com a responsable del tractament, adoptarà les mesures, d'índole tècnica i organitzativa, necessàries per a garantir la seguretat de les dades personals que s'aporten, i n'evitarà l'alteració, la pèrdua, el tractament o l'accés no autoritzat.

Com puc exercitar els meus drets?

Qualsevol interessat té dret a obtindre confirmació sobre l'existència, o no, d'un tractament de les seues dades personals. Així mateix, el Reglament General de Protecció de Dades estipula com a drets de l'interessat:

 • Accedir a les seues dades.
 • Sol·licitar la rectificació o supressió de les seues dades.
 • Sol·licitar la limitació del tractament de les seues dades.
 • A la portabilitat de les seues dades.
 • Oposar-se al tractament de les seues dades.

Les seues peticions seran contestades com més aviat millor i, en tot cas, en el termini d'un mes des de la recepció de la sol·licitud. Eixe termini es podrà prorrogar dos mesos més en cas necessari, tenint en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds. Aena informarà l'interessat de la pròrroga dins del primer mes des de la sol·licitud.

Per a l’exercici dels drets reconeguts, l’interessat es pot posar en contacte a través de l’adreça electrònica següent ocpd@aena.es o dirigint un escrit al carrer de Peonías, núm. 12, 28042-Madrid, així com a través del Portal de Serveis Telemàtics (https://serviciostelematicos.aena.es).

Com puc contactar amb el delegat de Protecció de Dades?

Per a qualsevol dubte relacionat amb la protecció de dades, podeu contactar amb el nostre delegat de Protecció de Dades mitjançant l’adreça electrònica: dpd@aena.es.

Així mateix, té dret a presentar reclamació davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) com a autoritat de supervisió i control en matèria de protecció de dades al territori espanyol.