Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aquesta Política està orientada a informar totes les persones usuàries de les instal·lacions d’Aena, així com els usuaris del nostre web corporatiu.

Quin és l’objecte d’aquest document?

L’objecte d’aquest document és informar-te dels tractaments de les teves dades personals, d’acord amb la normativa de protecció de dades personals, concretament el Reglament (UE) 679/2016 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).

Qui és el responsable d’aquests tractaments?

Dades de contacte del responsable del tractament:
Aena SME, S.A.
Adreça: Peonías, 12. 28042, Madrid.
CIF: A86212420
Registre Mercantil de Madrid, tom 28.806, foli 211, secció 8, full M-518648.
Telèfon de contacte: 9(+34) 91 321 10 00
Dades de contacte del delegat de protecció de dades:
dpd@aena.es

Quins tipus de dades es tracten?

Els tipus de dades personals teves que tractem són les següents:

 • Dades identificatives, de contacte, imatge, veu (enregistraments telefònics).
 • Dades econòmiques (mitjans de pagament).
 • Dades de salut (en cas de rebre atenció mèdica, PMR).
 • Dades del vehicle (per a gestió del pàrquing).
 • Dades del vol.
 • Dades de circumstàncies socials (targetes de fidelització amb companyies, dades de la queixa o reclamació).

Per a què tractem les teves dades personals?

Les dades personals que ens has facilitat o ens hagis de facilitar en el moment de començar la teva relació laboral amb Aena SME, SA i aquelles que es puguin recollir o generar al llarg d’aquesta relació seran tractades de manera automatitzada i no automatitzada per Aena SME, SA, per a les finalitats que es detallen a continuació:

 • Videovigilància per a la seguretat de les instal·lacions.
 • En cas que tingueu la categoria d’autoritat, les vostres dades es tractaran per prestar-vos assistència i per a la prestació de serveis a autoritats: gestió de visites, gestió sales autoritats, registre i manteniment contactes institucionals.
 • Gestió de serveis prestats a l’usuari: accés i facturació de serveis, usuaris de sales VIP, usuaris d’Aena Club Client, usuaris de Venta de Publicacions, servei Wi-Fi.
 • Tramesa de comunicacions comercials, si escau.
 • Gestió d’usuaris de l’aeroport: visites, consignes.
 • Gestió del servei a persones amb mobilitat reduïda (PMR).
 • Si escau, enregistraments de les trucades a determinats telèfons d’Aena (operatives, investigació d’incidents, emergències).
 • Gestió del servei d’aparcament: control d’entrada i sortida (targetes) i control d’abonats (si escau) i facturació del servei.
 • Control i gestió del pas per filtres de seguretat dels passatgers cap a la zona d’embarcament i servei VIP Fast Lane (si escau).
 • Gestió i control de la prestació d’assistència mèdica (en cas de ser atès pel servei mèdic aeroportuari).
 • Gestió, control i tramitació de les reclamacions, queixes i denúncies remeses a Aena (si escau).
 • Defensa jurídica i assessorament en matèria jurídica: en els casos en què sigui part d’un expedient jurídic d’Aena.
 • Gestió, control i tramitació dels exercicis de dret en matèria de protecció (si escau).
 • Gestió d’objectes perduts, en custòdia i de la seva transmissió patrimonial.
 • Finalitats estadístiques.
 • Registre d’entrada/sortida de documentació i arxivament d’aquesta (en cas que es presenti o sigui part de la documentació).

Així mateix, i respecte als serveis oferts pel web d’Aena:

 • Quant als mitjans de contacte facilitats a través del nostre lloc web, la finalitat és atendre les peticions de contacte, serveis, informació, dubtes, suggeriments o reclamacions de qualsevol índole que ens pugueu fer arribar a través dels mitjans de contacte facilitats.
 • Quant a la secció Aena Ocupació, la finalitat és gestionar les sol·licituds d’ocupació i la informació que ens faciliteu a través del nostre lloc web, relacionada amb els processos de selecció que s’estiguin duent a terme dins del Grup Aena.
 • Respecte al nostre Club Client, la finalitat és informar-vos dels avantatges que podeu obtenir com a membre del Club, així com comunicar-vos informació precisa i actualitzada sobre descomptes, promocions, ofertes i avantatges de serveis propis que Aena proveeix sobre productes VIP, pàrquing, vols, i altres serveis propis de la gestió aeroportuària d’Aena. D'acord amb els Termes i les Condicions generals que regulen el servei d'Aena Club Client, la tramesa de comunicacions amb informació referent als esmentats descomptes, promocions, ofertes, novetats i avantatges en serveis propis d'Aena és un requisit necessari per a la subscripció del contracte entre vós, com a membre i usuari registrat de Club, i Aena, i per tenir accés als avantatges esmentats. Per tant, la sol·licitud de baixa de les comunicacions esmentades implicarà la vostra baixa com a membre del club, ja que no us podrem informar dels avantatges que són aplicables en cada moment als serveis oferts a través del Club. Si no voleu rebre aquestes comunicacions, podreu sol·licitar-ne la baixa com a membre del club, en qualsevol moment, mitjançant els canals habilitats per fer-ho.

  Alhora en relació amb el nostre Club Client, i si ens autoritzeu, la finalitat és enviar-vos comunicacions comercials i publicitàries per via electrònica, com promocions i cupons de descompte de les botigues de l'Aeroport d'Aena o de tercers sobre els àmbits o sectors següents: automoció i lloguer de vehicles, lleure, agències de viatges, turisme, transport, companyies aèries, restauració, sector tèxtil, moda, bellesa i cosmètica, financer i assegurador, premsa i revistes, joc i apostes (comunicacions de tercers).

  Per a l’accés a aquest servei, Aena ofereix la possibilitat de descarregar l’aplicació mòbil (app) al dispositiu per registrar-s’hi i gestionar el servei.

  En el cas que hàgiu habilitat els serveis de localització (opció d’ajustament del vostre dispositiu), Aena recopilarà la informació sobre punts d’accés wifi o la relativa a la vostra latitud i longitud, a fi que aquesta informació ens ajudi a mostrar la vostra ubicació per poder-vos facilitar els nostres serveis.

  Els membres del Club Client poden utilitzar els serveis següents:

  1. Pagament per mòbil. Us informem que Aena emmagatzemarà els últims quatre dígits de la vostra targeta de crèdit per identificar la targeta feta servir per al pagament del servei contractat.

   En el cas de la utilització del servei de pàrquing s’emmagatzemarà el número de matrícula del cotxe per tal d’establir el període de temps que heu utilitzat els serveis d’aparcament i poder-los facturar.

   En cas que pagueu a través del dispositiu mòbil l’accés a una de les sales VIP gestionades per Aena, es recollirà el vostre DNI a l’efecte d'identificació.

   En cas que el soci associï el pagament realitzat a través de la nostra aplicació mòbil a la seva condició de membre del Club Client, us informem que Aena tractarà la informació obtinguda per realitzar un perfil comercial vostre com a soci del Club Client, la segmentació dels clients que formen part del Club, l’enviament d’ofertes comercials personalitzades i la millora de la vostra experiència com a usuari de la nostra aplicació mòbil.

  2. Pagament per matrícula. És un nou sistema de gestió i pagament d'estades al pàrquing que ofereix Aena, servei per al qual es tractaran les dades de la matrícula del vehicle i les dades de la targeta de crèdit que l'usuari ha facilitat en el seu perfil de client del Club Aena.

   El servei de Pagament per matrícula consisteix en la lectura i identificació de la matrícula del vehicle a l'entrada i sortida del pàrquing, per la qual cosa no és necessària l'emissió d'un tiquet per a l'entrada i la sortida. Una vegada que s'accedeix al pàrquing, el lector reconeix la matrícula registrada que estarà associada a l'usuari amb el servei de Pagament per matrícula activat, d'aquesta manera s’obrirà automàticament la barrera i es podrà entrar i estacionar el vehicle. Aquest servei només és apte per a vehicles, per la qual cosa les motocicletes queden excloses d'utilitzar el sistema de Pagament per matrícula ja que la lectura de les matrícules de les motocicletes és complexa.

   Per beneficiar-vos dels descomptes del club, heu d’escanejar la targeta d’embarcament de tornada perquè es calculi el nou import i es guardi automàticament.

 • Respecte a la venda de publicacions, la finalitat és gestionar les comandes que feu a través de la botiga de publicacions. Alhora, i si ens autoritzeu, informar-vos dels avantatges que podeu obtenir, així com comunicar-vos informació del vostre interès en relació amb els serveis que Aena proveeix sobre venda de publicacions. Així mateix, enviar-vos comunicacions comercials i publicitàries per via electrònica, com promocions i cupons de descompte en dates puntuals, com el Dia del Llibre, la Fira del Llibre, Black Friday i d'altres.
 • Respecte a la reserva de pàrquings d'Aena, la finalitat és gestionar la reserva de la plaça d'aparcament que feu a través del nostre lloc web i comunicar-vos informació del vostre interès. Alhora, i si ens autoritzeu, enviar-vos comunicacions comercials i publicitàries per via electrònica, com butlletins amb informació d’interès per al passatger, promocions i cupons de descompte de les botigues de l’Aeroport d’Aena o de tercers sobre els àmbits o sectors següents: automoció i lloguer de vehicles, lleure, agències de viatges, turisme, transport, companyies aèries, restauració, sector tèxtil, moda, bellesa i cosmètica, financer i assegurador, premsa i revistes, joc i apostes.
 • Respecte als serveis VIP dels aeroports, la finalitat és gestionar les compres d’accés a les sales VIP que feu a través del nostre lloc web i comunicar-vos informació del vostre interès. Alhora, i si ens autoritzeu, enviar-vos comunicacions comercials i publicitàries per via electrònica, com butlletins amb informació d’interès per al passatger, promocions i cupons de descompte de les botigues de l’Aeroport d’Aena o de tercers sobre els àmbits o sectors següents: automoció i lloguer de vehicles, lleure, agències de viatges, turisme, transport, companyies aèries, restauració, sector tèxtil, moda, bellesa i cosmètica, financer i assegurador, premsa i revistes, joc i apostes.

  Els usuaris dels serveis VIP podran utilitzar, així mateix, el dret d’accés prioritari —Fast Lane—, també denominat “carril ràpid” o “d’accés preferent” a través del qual accediran de manera preferent al control de seguretat dels filtres ja existents. La finalitat del tractament és gestionar l’adquisició del dret d’accés prioritari que realitzeu a través del nostre lloc web, així com comunicar-vos informació del vostre interès.

 • Respecte als serveis de PMR, us informem que les dades que ens faciliteu a través del formulari disposat a aquest efecte al lloc web d'Aena, tenen com a finalitat gestionar el servei que sol·liciteu d'assistència a persones amb mobilitat reduïda i la realització d'una enquesta de satisfacció per a la millora del servei.
 • Respecte al blog de Responsabilitat Corporativa, la finalitat és gestionar la subscripció per rebre informació per correu electrònic sobre notícies del blog, butlletí informatiu o newsletter, projectes i iniciatives de l’àrea de Responsabilitat Social Corporativa d’Aena.

En què es basa el tractament de les teves dades?

Les teves dades personals es tracten sobre les bases següents:

Obligació legal:

 • Defensa jurídica i assessorament en matèria jurídica.
 • Gestió d’autoritats.
 • Control i gestió del pas per filtres de seguretat dels passatgers cap a la zona d’embarcament.
 • Gestió, control i tramitació dels exercicis de dret en matèria de protecció.
 • Defensa jurídica i assessorament en matèria jurídica: En els casos en què sigui part d’un expedient jurídic d’Aena.
 • Registre d’entrada/sortida de documentació i arxivament d’aquesta.

Interès legítim i interès públic:

 • Videovigilància per a la seguretat de les instal·lacions.

Execució d’un contracte:

 • Gestió de serveis prestats a l’usuari.
 • Gestió d’usuaris de l’aeroport: consignes.
 • Gestió del servei a persones amb mobilitat reduïda (PMR).
 • Enregistraments de les trucades a determinats telèfons d’Aena (operatives, investigació d’incidents).
 • Gestió del servei d’aparcament: control d’entrada i sortida (targetes) i control d’abonats (si escau) i facturació del servei.
 • Serveis VIP i dret d’accés prioritari —Fast Lane.

Interès vital:

 • Enregistraments de les trucades a determinats telèfons d’Aena (emergències).
 • Gestió i control de la prestació d’assistència mèdica (en cas de ser atès pel servei mèdic aeroportuari i no estar en condicions de prestar el consentiment).

Consentiment exprés:

 • Tramesa de comunicacions comercials.
 • Gestió d’usuaris de l’aeroport: visites.
 • Gestió i control de la prestació d’assistència mèdica (en cas de ser atès pel servei mèdic aeroportuari).
 • Gestió, control i tramitació de les reclamacions, queixes i denúncies remeses a Aena.
 • Gestió d’objectes perduts, en custòdia i de la seva transmissió patrimonial.
 • Finalitats estadístiques.

Tens dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Durant quant de temps conservarem les teves dades?

Les teves dades es conservaran durant el temps necessari per complir la finalitat per a la qual han estat obtingudes.

Posteriorment, es conservaran durant el temps en què puguin sorgir reclamacions i responsabilitats derivades del tractament de les dades al si de la finalitat per a la qual han estat recollides.

A qui es comuniquen les teves dades?

Les comunicacions previstes són les que es presenten a continuació:

 • A entitats implicades en procediments administratius i judicials (si escau)
 • Jutjats i tribunals (si escau).
 • A forces i cossos de seguretat i autoritats duaneres (per a compliment d’obligacions legals).
 • Al teu banc o caixa per al pagament dels serveis prestats.
 • Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA), per a actuacions inspectores.
 • A la teva companyia aèria, en el moment del pas pels filtres de seguretat cap a la porta d’embarcament.
 • A altres entitats implicades en la tramitació de la teva reclamació o queixa.
 • Així com a les persones, entitats o autoritats que ho poguessin requerir per imperatiu legal.

Quines mesures de seguretat es garanteixen sobre les teves dades?

Aena SME, SA, com a responsable del tractament, adoptarà les mesures, d’índole tècnica i organitzativa, necessàries per garantir la seguretat de les dades personals que s’aportin, evitant-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat.

Com puc exercitar els meus drets?

Qualsevol interessat té dret a obtenir confirmació sobre l'existència, o no, d'un tractament de les seves dades personals. Així mateix, el Reglament General de Protecció de Dades estipula com a drets de l'interessat:

 • Accedir a les seves dades.
 • Sol·licitar la rectificació o supressió de les seves dades.
 • Sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades.
 • La portabilitat de les seves dades.
 • Oposar-se al tractament de les seves dades.

Les seves peticions seran contestades com més aviat millor i, en tot cas, en el termini d'un mes des de la recepció de la sol·licitud. El termini esmentat es podrà prorrogar uns altres dos mesos en cas necessari, tenint en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds. Aena ha d’informar l'interessat de la pròrroga dins del primer mes des de la sol·licitud.

Per a l’exercici dels drets reconeguts, l’interessat es pot posar en contacte a través de l’adreça electrònica següent ocpd@aena.es o dirigint un escrit al carrer de Peonías, núm. 12, 28042-Madrid, així com a través del Portal de Serveis Telemàtics (https://serviciostelematicos.aena.es).

Com puc contactar amb el delegat de Protecció de Dades?

Per a qualsevol dubte relacionat amb la protecció de dades, podeu contactar amb el nostre delegat de Protecció de Dades mitjançant l’adreça electrònica: dpd@aena.es.

Així mateix, teniu dret a presentar reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) com a autoritat de supervisió i control en matèria de protecció de dades al territori espanyol.