Català canviar aeroport

Aeroport Palma de Mallorca

Aneu a versió escriptori

Forces de seguretat

Forces i cossos de seguretat per atendre els passatgers i garantir la seva seguretat.

Policia

Cuerpo Nacional de Policía (Cos Nacional de Policia)

  • Telèfon: 971 789 245

Guàrdia Civil

Oficina d'atenció al ciutadà

Denúncies.

Correu electrònic: ib-cif-palmamallorca-aeropuerto-oac@guardiacivil.org

  • Telèfon: 971 789 325