Català canviar aeroport

Aeroport Palma de Mallorca

Aneu a versió escriptori

Correus i telègrafs

Oficines i bústies per a trameses i altres tràmits postals d'última hora.

Bústies

Bústies

L'aeroport de Palma de Mallorca disposa de bústies repartides per les zones públiques d'arribades i sortides de la terminal. Podeu consultar la localització en els plànols de l'aeroport